Vi erbjuder service på samtliga maskiner i Eleiko's produktprogram.

Reservdelar finns för gamla som nya maskiner.

Eleiko Sanera

Vi erbjuder även service på de äldre Eleiko Sanera maskinerna.

Vi erbjuder montage av samtliga maskiner som vi tillverkar.

Vi har de försäkringar, id 06, heta, mm som krävs för arbete under entrepenad

Samtliga maskiner vi tillverkar är testkörda i fabrik för att säkerställa en hög kvalitet samt ett smidigt montage maskinerna är CE märkta.

Pendelstos Bild

Pendelstosen har sin givna plats i trånga utrymmen där det inte finns möjlighet att installera säck- eller kärlväxlare. Den styrs av en fotocell som känner av när sopkärlet är fullt och flyttar då automatiskt över till ett tomt kärl.

Därmed krävs ingen passning eller byte av kärl under t ex helger, vilket underlättar drift och skötsel av fastigheter. Pendelstosen är också utmärkt att använda vid källsortering i sopnedkast, där man i våningsplanet via manöverpanel kan styra stosen till ett bestämt kärl, t ex pappersavfall eller komposterbart avfall.

Svängstos Bild

Svängstos har en given plats i trånga utrymmen där det inte finns möjlighet att installera säck- eller kärlväxlare. Den styrs av en fotocell som känner av när sopkärlet är fullt och flyttar då automatiskt över till ett tomt kärl.

Därmed krävs ingen passning eller byte av kärl under t ex helger, vilket underlättar drift och skötsel av fastigheten. Svängstosen är också utmärkt att använda vid källsortering i sopnedkast, där man i våningsplanet via manöverpanel kan styra stosen till ett bestämt kärl, t ex pappersavfall eller komposterbart avfall.

Svängstosen hanterar 2-4 kärl.

Kärlväxlare Bild

Denna modell finns i flera olika storlekar beroende på Kärlstorlek
Den är utrustad med en komprimator,som minskar avfallsvolymerna betydligt och ger en ekonomisk drift

Funktion

När ett kärl har fyllts bryts fotocellstrålen. Motorn startar och kärlen förflyttas till komprimatorn. Har kärlet ej erhållit maximal fyllnadsgrad efter komprimering återgår det till sitt läge under nedkastet för ytterligare påfyllning. När sedan kärlet är fyllt så placeras ett tomt kärl där

Finns även för tvätt men då utan komprimator

Dollyskåp Bild

Miljöskåpet Dolly är anpassad för villaområden och hyresfastigheter. Skåpet placeras fristående på gården och är avsett för källsortering och återvinning av bla. glas, tidningspapper, samt orgfaniskt avfall.mm

Avtagbara lyftöglor gör att skåpet enkelt kan ställas på plats. Inga speciella markarbeten behöver göras. skåpet är tillverkat i betong, brandtåligt samt tålig mot skadegörelse.

Kan fås i ett flertal färger.

Kärltvätt Bild

Kärltvätten tvättar avfallskärl automatiskt och hanterar kärlstorlekarna 190 till 1000 liter, 130 l kärl kan tvättas med hjälp av en adapter.

Högtrycksaggregatet är eldrivet (3x400 V AC, 50Hz + nolla 16A). För bästa tvättresultat bör tvätten anslutas till varmvatten. Arbetstryck 60-170 bar, vattenförbrukning 18 l/min. Ett roterande spolmunstycke högtryckstvättar med (varm)vatten för att effektivt, miljöriktigt och ekonomiskt rengöra olika typer av kärl.

Tvätten utrustas med separat spolhandtag för annan tvättning exempelvis kärlens utsidor. Detta handtag förses med 5 meters slang.

Kick Off Bild

Kick off är ett robust och driftsäkert transportband som styrs av en avkännare typ fotocell. Maskinen kan styras av inkastluckan eller fotocell vid schaktrörets slut.

Då kärl blir fullt så aktviveras en fotocell och stänger fördelningsklaffen och då påbörjas fyllning av nästa kärl. Maskinen finns i olika antal kärl beroende på rummets storlek.

Inkastluckor

Eleiko EI60 Luckor är brandklassade luckor för tvättsäckar och avfallspåsar till kärl eller maskinell utrustning.

Finns i flertal storlekar.

Kp Skåp Bild

Sopskåp av trä, för flerbostadshus, placeras fristående på gård och är avsett för källsortering.